Končni vrstni red:

1. Ivo Goljuf (Gradna Gik)
2. Klemen Sosič (Skala)
3. Vilko Fatur (Gradna Gik)
4. Lado Fatur (Gradna Gik)