22Mar/18

Prvenstvo OBZ Sežana člani posamezno 2018

20.03.2018 ob 17,30 polfinale

POLFINALE:
IGR.2. GORAZD FERFOLJA – VILJAN FATUR 13 : 3

IGR.4. IZTOK SOSIČ – DAVID FRANK 11 : 10

FINALE
Za prvo mesto Igr.3. IZTOK SOSIČ – GORAZD FERFOLJA 5 : 11

Za tretje mesto Igr.1. DAVID FRANK – VILJAN FATUR 13 : 12

Končni vrstni red:
1. GORAZD FERFOLJA
2. IZTOK SOSIČ
3. DAVID FRANK
4. VILJAN FATUR

16Mar/18

SPREMEMBE MTP

Na kongresu v Casablanci 21.09.2017 so bile sprejete nekatere spremembe MTP . Izvršni odbor BZS je te spremembe obravnaval in na svoji seji dne 12.03.2018 odločil, da te spremembe stopijo v veljavo na območju Slovenije z dnem 01.08.2018. Spremembe so naslednje:

1. člen 4 – Lastnosti balinišča
Besedilo ostane isto, doda se odstavek:
„Podlaga terena je lahko iz različnih materialov, vendar je potrebno zagotoviti določila MTP (označevanje zarisov črt igrišča in označevanje predmetov)“ Torej ni nujna peščena podlaga za igrišča.
2. Člen 27 – Mesto igralca, kadar igra in obveznost igranja
V prvem odstavku je obveznost igralca, ki vstopi v pravokotnik, iz katerega se igra, mora odigrati kroglo. Sedaj se ta obveznost ukinja. Igralec lahko vstopi v ta pravokotnik, ne da bi odigral kroglo in odide iz njega, namesto njega pa lahko igra soigralec, vendar se mora upoštevati čas 45 sekund.
V drugem odstavku je dovoljeno igralcu,ki zbija, stopiti na osnovno črto. Tu je sprememba in sicer se odstavek glasi: „Igralec, ki zbija ali bliža, v času do izmeta krogle ne sme stopiti na katerokoli črto pravokotnika ali jo prestopiti“ (to velja tako za osnovno kot ostale črte pravokotnika – stranske in črta E)
3. člen 36 – Napaka ekipe, ki ni igrala
Drugi odstavek se popravi oz. se doda besedilo: „Če gre za napako obeh ekip, se vsi premeti vračajo na svoje mesto, igrana krogla pa se vrača ekipi, ki lahko ponovno igra“
4. člen 54 – Natančno zbijanje
Doda se odstavek C – MEŠANE DVOJICE
„Balinišče za to igro, razporeditev ciljev in način zbijanja je isti kot za ženske. Igralec/ka zbijata izmenično po eno kroglo“
5. člen 55 – HITROSTNO ZBIJANJE
Pri odstavku c. Stojalo za krogle je dodano besedilo: „Možnost nastavitve višine krogle na stojalu v razmakih po 5 cm“
6. člen 56 – Hitrostno zbijanje v parih – štafeta
Sprememba:
1. Razporeditev krogel – ciljev
mora ves čas ostati enaka.
. prvi in tretji cilj so na prvi (1) poziciji preproge
. drugi in četrti cilj so na tretji (3) poziciji preproge
Torej velja za vse kategorije enaka postavitev.

Spremembe objavljam predvsem zaradi pravočasne priprave igralcev in tehničnega osebja. Obljubljena je izdaja novega MTP do pričetka nove tekmovalne sezone 2018/2019.

Forum BZS

16Mar/18

Prvenstvo OBZ Sežana člani posamezno 2018

DAVID FRANK – IZIDOR RAŽEM 11 : 10
BRUNO UJČIČ – GORAZD FERFOLJA 1 : 13
BRUNO UJČIČ – IZIDOR RAŽEM 9 : 11
DAVID FRANK – GORAZD FERFOLJA 2 : 13
DAVID FRANK – IZIDOR RAŽEM 13 : 12

1. GORAZD FERFOLJA
2. DAVID FRANK

RADOVAN HRVATIN – IZTOK SOSIČ 2 : 13
BRANKO URDIH – VILJAN FATUR 2 : 13
BRANKO URDIH – RADOVAN HRVATIN 2 : 13
IZTOK SOSIČ – VILJAN FATUR 13 : 2
RADOVAN HRVATIN – VILJAN FATUR 1 : 13

1. IZTOK SOSIČ
2. VILJAN FATUR

20.03.2018 ob 17,30 polfinale

POLFINALE:
IGR.2. GORAZD FERFOLJA – VILJAN FATUR

IGR.4. IZTOK SOSIČ – DAVID FRANK

FINALE
Za prvo mesto Igr.3.
Za tretje mesto Igr.1.