07Mar/24

Športnik Krasa in Brkinov 2023

Občina Hrpelje – Kozina, Športna zveza Hrpelje – Kozina, Občina Divača, Občina Komen, Občina Sežana, Športna zveza Sežana in Športna zveza Komen so včeraj tradicionalno pripravile slavnostno podelitev Športnik Krasa in Brkinov za leto 2023, ki se je odvijala v Kulturnem domu v Hrpeljah.

JUBILEJNA SREBRNA PLAKETA
• Balinarski klub Gradna Obrov