Balinarski klub Gradna Obrov je bil prvič ustanovljen leta 1985. Po štiriletnem delovanju je zaradi neurejenih finančnih in organizacijskih zadev z delovanjem prenehal.Aktivnosti smo ponovno obudili v letu 2002. S pomočjo krajevne skupnosti Obrov in nekaterih sponzorjev smo zgradili novo dvostezno balinišče, družabni prostor s sanitarijami in kletjo ter delno uredili okolico. Prav tako smo pomagali pri izgradnji odra za prireditve na igrišču in ograje okoli igrišča.

V začetku leta 2003 smo ponovno uredili registracijo kluba in pričeli z vpisovanjem novih članov. Sedaj jih je v klubu včlanjenih že 43. Prav tako smo nadaljevali z delovnimi aktivnostmi. Zgradili smo vodovodno napeljavo, uredili asfaltirane igralne površine, uredili razsvetljavo igrišča, organizirali turnirje četvork in trojic ter prijateljska srečanja. V ligaških tekmovanjih od leta 2005 naprej nastopata dve ekipi. V letu 2006 – 2011 smo dokončno uredili razsvetljavo, popravili parkirišča, zelenice, pohodne površine in dogradili še dve asfaltirani igrišči.

V letošnji balinarski sezoni 2012 – 2013 obe ekipi zelo uspešno nastopata, saj sta ekipi Gradna GIK in Gradna dosegli prvo in drugo mesto v Območni balinarski ligi Sežana in s tem uspehom si je balinarski klub Gradna GIK zagotovil kvalifikacije za nastopanje v II. državni ligi zahod. Na kvalifikacijah so se naši balinarji odlično izkazali in se po letu 2005 ponovno uvrstili v II. državno ligo zahod.

V letu 2013 se nam je ponudila priložnost nakupa rabljene jeklene konstrukcije za prekritje balinišč. Pričeli smo z aktivnostmi v tej smeri in dobili podporo tudi iz ostalih okoliških klubov in krajevnih skupnosti v katerih se krajani ukvarjajo z balinanjem.